(EHEMALIGE) SAMMLUNG RICHARD BÜHLER, WINTERTHUR.

Ausstellung Kunst Museum Winterthur Reinhart: «Modernité – Renoir, Bonnard, Vallotton», 3.10.20 bis 20.2.2021.